Algemeen
Praktijk Wiyo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32130360
en is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.praktijk-wiyo.nl
Het is niet toegestaan om (gedeelten) van deze website te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.
Logo’s zijn eigendom van de betreffende instituten.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Praktijk Wiyo streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Praktijk Wiyo aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.  Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Praktijk Wiyo niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de website worden doorgestuurd of openbaar gemaakt.

Praktijk Wiyo heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden te informeren over de bestaande en nieuwe inzichten in gezondheid, voeding en geneeskunde in de meest ruime zin van het woord.
Wij hopen zo een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan.
Praktijk Wiyo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose. De lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts en/of diëtiste te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Aan de informatie die Praktijk Wiyo publiceert kun je geen rechten ontlenen, of beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Voedingssupplementen
Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden aangeboden. Deze producten vallen onder de warenwet.
De toepassing van een voedingssupplement dient uitsluitend om de gewone voeding aan te vullen of te optimaliseren als deze niet- of onvoldoende in vitamines en mineralen kan voorzien.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Wil je die mailen naar: info@praktijk-wiyo.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite

Wijzigingen
Praktijk Wiyo behoudt zich het recht voor om haar disclaimer aan te passen.
Controleer deze daarom regelmatig op wijzigingen.
Laatste wijziging: 30 maart 2021